Start

Välkommen till Västra Kennelklubben!

BPH – mentalbeskrivning för alla hundar

Hos oss kan du boka BPH för alla hundar oavsett ras (även oregistrerade). Våra beskrivningar anordnar vi i Torslanda och Uddevalla.

VILKEN PERSONLIGHET HAR DIN HUND?

Alla våra hundar är olika – de har sin alldeles egen personlighet. Oavsett vilken hund du äger är du välkommen med din hund till SKKs mentalbeskrivning BPH – Beteende- och personlighetsbeskrivning hund – där du kan lära dig mer om vilka egenskaper och beteenden som är typiska för just din hund.

sheltie_NP_webb

Mentalbeskrivningar innebär att vi får ökad kunskap om såväl enskilda hundar som våra olika hundraser. Vi ser dessutom skillnader i beteenden inom en ras, något som ger uppfödarna underlag för avelsurval. Som hundägare lär du känna din hund ännu lite bättre, till exempel var den har sina starka sidor och under vilka omständigheter den kanske behöver stöd och uppmuntran.  Beskrivningen kan också ge en förklaring till uppträdande och agerande som uppfattas som krävande eller oönskade hos en hund. BPH säger inte allt om en hund men bidrar med en hel del information.

BPH är en beskrivning – inte ett prov eller ett test. Det betyder att en hund inte värderas som godkänd eller icke godkänd vilket är viktigt att känna till. I SKKs Avelsdata noteras att beskrivningen är genomförd och resultatet redovisas i ett spindeldiagram som gör det möjligt att jämföra en individ med övriga beskrivna hundar i rasen.

Spindeldiagram för en Berner Sennenhund
Spindeldiagram för en Berner Sennenhund

 

För en del raser är mentalbeskrivningar ganska nytt. Ett första steg är att du som hundägare/uppfödare deltar på BPH med din hund/dina hundar. Det leder till större kännedom om hur individer i rasen förväntas reagera i olika situationer. Så småningom ger den kunskapen en uppfattning om kvaliteter som man vill värna om inom rasen, kanske även om detaljer som behöver förändras en smula överlag. När 200 individer av rasen är beskrivna gör SKK en specifik redovisning och ett diskussionsunderlag som skickas till klubben. Vid 500 BPH-beskrivna hundar erbjuder SKK en fri mentalföreläsning för rasklubben/specialklubben.

BPH gör vi för att vi vill veta mer – och varje hund som deltar är viktig!

Intresserad eller frågor? Kontakta oss för mer information.

Klicka här för att se en film om BPH som visar hur beskrivningen går till.

Klicka här för att ladda ned dokument med regler för BPH.

Boka tillfälle nu!

Klubbtidningsannons_BPH_rink_farg