Integritetspolicy

Reviderad; 2018-03-23

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande

lagstiftningen. Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya

dataskyddsförordningen (GDPR).

SKK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina

personuppgifter godkänner du att SKK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av

avtal och dels med SKKs berättigade intresse som rättslig grund. SKK lagrar personuppgifter i

samband med våra olika aktiviteter, exempelvis när du ansöker om medlemskap, när ett

resultat för din hund skickas in eller när du anmäler dig som ägare.

SKK hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig eller uppgifter lämnade av dig via en

SKK-ansluten klubb, samarbetspartner, veterinärklinik eller liknande. De uppgifter vi behöver

är namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer. Om du inte uppgett

ditt personnummer till oss kommer vi att söka efter det i syfte att ha ett uppdaterat

adressregister. Personnumret är även en förutsättning för att kunna säkerställa rätt

identitet. Vi gör regelbundna uppdateringar av personnummer och postadresser via Statens

Adressregister, SPAR.

SKK lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av koppling i SKKs

personregister. Kan vara kopplingar såsom medlemskap i någon av de klubbar kansliet

administrerar medlemskap åt, ägarskap av hund och/eller katt, funktionär, uppfödare,

prenumerant eller annan. Vi använder dina lagrade personuppgifter för att kunna hantera

dina kopplingar till SKK-organisationen såsom utskick, kontakt inom organisationen, kontakt

vid bortsprungen hund eller katt, registrering av kull och registrering av prov-, test-, tävlings och hälsoresultat. Uppgifterna används även av organisationen och dess samarbetspartners

för sammanställning av statistik avseende hund och hundägande, forskning, medlemsvärvning, hälsoenkäter och annat som kan vara i organisationens intresse.

Personuppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring samt för

informationsutskick från SKK. Kontakta vår medlemsavdelning om du önskar avsäga dig

direktmarknadsföring. Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att

kontakta SKKs medlemsavdelning. Där kan du också begära rättelse eller begära att dina

personuppgifter raderas. Om du vill få dina uppgifter raderade ska du lämna din begäran

skriftligen och personligt undertecknad till adressen nedan. Du har alltid rätt att stoppa SKKs

lagring och behandling av dina personuppgifter såvida SKKs intressen inte väger tyngre än

din önskan om radering. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att årligen få ett utdrag

av de uppgifter SKK har registrerade om dig. En sådan begäran ska vara personligt

undertecknad och insändas skriftligen till:

Svenska Kennelklubben, Medlemsavdelningen, Box 771, 191 27 Sollentuna. Tycker du att

SKK hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du klaga till Datainspektionen.